Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/1989,Spotkanie-z-przedstawicielami-uczelni-w-Lublinie.html
18.06.2024, 06:42

Spotkanie z przedstawicielami uczelni w Lublinie

W dniach 7-8 marca 2022 roku funkcjonariusze ABW odbyli spotkania organizacyjno – szkoleniowe z Kadrą Kierowniczą, kadrą dydaktyczną i studentami pięciu uczelni wyższych na terenie Lublina (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny,  Katolicki Uniwersytet Lubelski).

W spotkaniach, które zgromadziły łącznie ok. 430 osób (zarówno wykładowców jak i studentów) omawiano zagadnienia dotyczące roli służb specjalnych (ABW) w polskim systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności w kontekście wojny mającej miejsce na terenie Ukrainy. Ważnym elementem wystąpień funkcjonariuszy Agencji, były również kwestie związane z profilaktyką antyterrorystyczną. W trakcie wykładów zwrócono uwagę, na wybrane formy zdarzeń o charakterze terrorystycznym i omówiono prawidłowe, rekomendowane sposoby postępowania podczas zamachu.

W ramach podnoszenia świadomości antyterrorystycznej przedstawiciele uczelni z dużym zainteresowaniem przyjęli przedstawione im i przygotowane przez Centrum produkty edukacyjne służące temu celowi, tj. Kampania Społeczna 4U!, szkolenie elearningowe z zakresu prewencji terrorystycznej. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym – szczególnie w aktualnej sytuacji geopolitycznej – uznano za konieczny element systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego Polski.

Opcje strony