Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie z przedstawicielami AGH w Krakowie

W dniu 1 marca 2022 roku funkcjonariusze ABW odbyli spotkanie z Kadrą Kierowniczą i Pełnomocnikami Rektora ds. kół naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Spotkanie było jedną z kolejnych inicjatyw podejmowanych pomiędzy ABW a AGH w ramach podpisanej pomiędzy instytucjami w 2020 roku umowy o współpracy badawczo-rozwojowej. Przedmiotem rozmów było wypracowanie rozwiązań organizacyjnych w celu promowania na terenie Uczelni tematyki dotyczącej roli ABW w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski oraz zagadnień związanych z profilaktyką antyterrorystyczną. W tym kontekście ważnym elementem ma być potrzeba wdrażania w program nauczania studentów AGH zagadnień związanych z prawidłowymi zasadami postępowania w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Podczas spotkania udzielono odpowiedzi na szereg pytań powstałych zarówno w kontekście działań ABW, jak i zagrożeń związanych ze zjawiskiem terroryzmu na terytorium RP.

Opcje strony

do góry