Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/1972,III-Seminarium-eksperckie-BEZPIECZENSTWO-JEST-NAJWAZNIEJSZE.html
18.06.2024, 06:36

III Seminarium eksperckie BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE

W dniu 11.03.2022 odbyło się III seminarium eksperckie zorganizowane przez Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz CPT ABW.

W wydarzeniu online dotyczącym podniesienia wiedzy z zakresu aktualnych zagrożeń asymetrycznych oraz prewencji terrorystycznej i edukacji wzięli udział pracownicy UWr: wydziałowi pełnomocnicy ds bezpieczeństwa, pełnomocnicy ds. równego traktowania, przedstawiciele administracji centralnej oraz kadry zarządzającej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Seminarium stanowiło kontynuację realizowanego przez Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr oraz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, projektu badawczo-edukacyjnego dedykowanego obszarowi szkolnictwa w Polsce.

Informacja opublikowana przez Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr: https://uni.wroc.pl/seminarium-eksperckie-bezpieczenstwo-jest-najwazniejsze-uczelnie-pl/

Opcje strony