Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/2029,Szkolenie-CPT-ABW-dla-pracownikow-Generalnej-Dyrekcji-Ochrony-Srodowiska.html
19.05.2024, 13:44

Szkolenie CPT ABW dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

W dniu 09 maja bieżącego roku eksperci CPT ABW przeprowadzili w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska szkolenie z zakresu budowania polityki bezpieczeństwa informacji w kontekście profilaktyki antyterrorystycznej.

W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie związane z wektorami aktualnych zagrożeń, zainteresowaniem organizacji terrorystycznych informacjami potrzebnymi do zaplanowania oraz przeprowadzenia ataku, a także rolą oraz elementami potrzebnymi do budowania polityki bezpieczeństwa.

Omówiono także rekomendowane zachowania osób zarządzających organizacją oraz pracowników GDOŚ, w szczególności podczas wyjazdów służbowych.

Opcje strony