Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/2026,CPT-ABW-wzielo-udzial-w-targach-POLSECURE.html
18.06.2024, 06:43

CPT ABW wzięło udział w targach POLSECURE

W dniach 27-29 kwietnia 2022 r. delegacja CPT reprezentowała ABW na międzynarodowych targach Policji i bezpieczeństwa publicznego POLSECURE.

Celem wydarzenia zorganizowanego przez Tragi Kielce oraz Komendę Główną Policji były m.in. wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy służbami polskimi i zagranicznymi oraz prezentacja najnowszych osiągnięć technicznych w dziedzinie sprzętu wykorzystywanego przez służby. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Funkcjonariusze CPT ABW, wraz z funkcjonariuszami Biura Kadr ABW, prezentowali rolę i zadania Agencji w systemie bezpieczeństwa państwa. Wyeksponowano m.in. filmowe materiały edukacyjne z prowadzonej przez Centrum kampanii społecznej 4U!, której celem jest przedstawienie rekomendowanego sposobu zachowania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Informowano o prowadzonych przez CPT ABW działaniach na rzecz budowania silniejszej kultury bezpieczeństwa w społeczeństwie m.in. poprzez realizowane przez Centrum szkolenia stacjonarne, szkolenia on-line (poprzez portal e-learningowy) oraz ćwiczenia i warsztaty praktyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na oficjalnej stronie targów POLSECURE: https://www.targikielce.pl/polsecure

Opcje strony