Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/2004,Szkolenie-CPT-ABW-dla-firmy-EXATEL.html
18.06.2024, 07:07

Szkolenie CPT ABW dla firmy EXATEL

W dniu 7 kwietnia 2022 roku eksperci CPT ABW przeprowadzili szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej dla personelu przedsiębiorstwa Exatel.

Szkolenie obejmowało cykl prezentacji na temat najlepszych praktyk oraz rekomendowanych zachowań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Funkcjonariusze Centrum zapoznali słuchaczy z przeprowadzaną przez CPT ABW kampanią społeczną 4U!. Omówili również kwestię prawidłowego postępowania w sytuacji zakładniczej.

Ważną częścią szkolenia były również zagadnienia dotyczące roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Szkolenie było jednym z elementów zainicjowanej przez CPT akcji edukacyjnej na rzecz podnoszenia świadomości także wśród przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, których destrukcja lub uszkodzenie w następstwie aktu terrorystycznego mogłyby mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w naszym kraju.

Opcje strony