Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/1881,Szkolenia-CPT-ABW-z-zakresu-prewencji-terrorystycznej.html
2022-06-26, 11:01

Szkolenia CPT ABW z zakresu prewencji terrorystycznej

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW prowadzi szkolenia stacjonarne oraz e-learningowe z zakresu prewencji terrorystycznej. Grupę docelową szkoleń stacjonarnych stanowią służby i instytucje państwowe oraz podmioty związane z Infrastrukturą Krytyczną (IK). Grupa docelowa szkoleń e-learningowych jest stale poszerzana również o wybrane podmioty państwowe i prywatne, związane z edukacją, bezpieczeństwem, transportem czy energetyką.

Szkolenia prowadzone przez CPT ABW obejmują m.in. następujące zagadnienia:

  • Typologia zagrożeń terrorystycznych w Polsce i na świecie
  • Reagowanie w przypadku wykrycia lub znalezienia niebezpiecznego przedmiotu
  • Procedury na wypadek otrzymania niebezpiecznej przesyłki mogącej zawierać materiały wybuchowe lub środki CBRN
  • Rekomendowane zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego (atak masowego zabójcy, atak z wykorzystaniem materiałów wybuchowych)
  • Rekomendowane zachowania w przypadku znalezienia się w sytuacji zakładniczej
  • Reagowanie podczas bojowych działań interwencyjnych grupy kontrterrorystycznej
  • Alarmowanie, ewakuacja i zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń terrorystycznych
  • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie procesowi radykalizacji postaw
  • Rola informacji i zagrożenia wywiadowcze w kontekście działań organizacji terrorystycznych
  • Podstawy cyberbezpieczeństwa i komunikacji strategicznej w przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze terrorystycznym

 

Opcje strony