Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/1865,CPT-wzielo-udzial-w-miedzynarodowym-seminarium-ICAO-poswieconym-Kulturze-Bezpiec.html
2023-04-02, 13:58

CPT wzięło udział w międzynarodowym seminarium ICAO poświęconym Kulturze Bezpieczeństwa

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2021 r. reprezentanci Centrum Prewencji Terrorystycznej za pośrednictwem polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) wzięli udział w wirtualnym seminarium zorganizowanym przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (Internatnional Civil Aviation Organization - ICAO), poświęconym wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

ICAO, jako wyspecjalizowana organizacja ONZ zajmująca się opracowywaniem i wdrażaniem międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo światowej żeglugi powietrznej zorganizowała dwudniowe wydarzenie, w którym uczestniczyło ok 165 przedstawicieli z 54 państw. Seminarium poświęcone było m.in. sposobom promowania inicjatywy – Year Of Security Culture –  wytycznym ICAO służącym rozpowszechnieniu Kultury Bezpieczeństwa (Security Culture) oraz podniesieniu świadomości m.in. z zakresu prewencji terrorystycznej personelu zatrudnionego w lotnictwie cywilnym.

Było to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez CPT ABW po zacieśnieniu relacji z ULC oraz po międzynarodowym spotkaniu European Civil Aviation Conference poświęconym zagrożeniom wewnętrznym w podmiotach lotniczych. Promowany przez ICAO rok poświęcony kulturze bezpieczeństwa wpisuje się w główną misję Centrum ukierunkowaną na podnoszenie bezpieczeństwa poprzez budowanie silnego społeczeństwa, świadomego potencjalnych zagrożeń terrorystycznych.

Więcej: https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/default.aspx

Opcje strony