Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/1857,Szkolenie-CPT-ABW-dla-Agencji-Restrukturyzacji-i-Modernizacji-Rolnictwa.html
2023-03-24, 16:04

Szkolenie CPT ABW dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Funkcjonariusze CPT ABW kontynuują szkolenia dla pracowników ARiMR

29 czerwca 2021 roku oficerowie Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach kontynuacji współpracy nawiązanej przed pandemią przeprowadzili stacjonarne szkolenie dla pracowników Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat postępowania w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Funkcjonariusze CPT opowiedzieli słuchaczom o kampanii społecznej 4U!.  Udzielili też niezbędnych wskazówek dotyczących postępowania w przypadku zostania zakładnikiem, uczestniczenia w działaniach kontrterrorystycznych, otrzymania tzw. niebezpiecznej przesyłki oraz bezpieczeństwa podczas pobytu za granicą RP. Szkolenie to było pierwszym w ramach cyklu, który ma objąć placówki Agencji w całym kraju.

Opcje strony