Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/1836,Szkolenie-CPT-ABW-dla-Politechniki-Lodzkiej.html
2023-04-02, 14:36

Szkolenie CPT ABW dla Politechniki Łódzkiej

W dniu 20 maja 2021 roku funkcjonariusz CPT ABW przeprowadził szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej dla kadry Politechniki Łódzkiej.

Szkolenie, przeprowadzone w formule online, obejmowało cykl prezentacji na temat najlepszych praktyk oraz rekomendowanych zachowań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Funkcjonariusze Centrum zapoznali słuchaczy z przeprowadzaną przez CPT ABW Kampanią społeczną 4U!. Omówili również kwestię prawidłowego postępowania w sytuacji zakładniczej oraz w sytuacji otrzymania podejrzanej przesyłki.

Opcje strony