Nawigacja

Wydarzenia

Konferencja "Protect By Training"

W dniach 19-20 stycznia 2021 r. miała miejsce, zorganizowana przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, konferencja on-line poświęcona podnoszeniu świadomości i znaczeniu prewencji terrorystycznej pt.: Protect by Training. The importance of awareness in terrorism prevention.

Spotkanie prowadził Zastępca Szefa ABW płk Bernard Bogusławski oraz Dyrektor CPT ABW ppłk dr Anna Kańciak-Kulińska. Gościem honorowym był emerytowany generał amerykańskiej armii Michael K. Nagata. W konferencji uczestniczyło ok. 130 przedstawicieli służb specjalnych i organów ścigania z Polski i całego świata, przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich oraz innych instytucji, z którymi CPT ABW prowadzi bieżącą współpracę w ramach realizowanych przedsięwzięć.

W trakcie 4 sesji roboczych paneliści reprezentujący szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń, zarówno ze strony służb specjalnych, środowiska naukowego oraz praktyków i decydentów w dziedzinie mediów i prewencji terrorystycznej omówili m.in. najlepsze praktyki w tym zakresie, przedstawili możliwe rozwiązania oraz odnieśli się do trendów w prewencji terrorystycznej w ramach mediów, w tym mediów społecznościowych.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i interakcji z panelistami przy wykorzystaniu tzw. ‘ściany interaktywnej’ – systemu do zadawania pytań online, prowadzenia ankiet i zbierania innych danych w trakcie trwania wydarzenia. Pozwoliło to na zwiększenie aktywności i zaangażowania uczestników oraz przełożyło się na zwiększenie atrakcyjności omawianych treści.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji chorwackiej służby SOA: https://www.soa.hr/en/news0/

 

Konferencja została współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

do góry