Nawigacja

Oferty

SPECJALISTA DS. BLISKIEGO WSCHODU I REGIONU MAGHREBU (Islamoznawca/Arabista)

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ

Praca związana z komplementarnym udziałem w spotkaniach, warsztatach i seminariach międzynarodowych oraz krajowych organizowanych dla funkcjonariuszy i pracowników.

ZAKRES ZADAŃ

CPT ABW poszukuje osób posiadających doświadczenie z zakresu:

 • Monitoringu mediów arabskojęzycznych z regionów zainteresowania pod kątem zagrożeń o charakterze terrorystycznym; 
 • Prowadzenia szkoleń, kursów, konferencji i seminariów mających za zadanie poszerzyć wiedzę na temat kultury islamu.

KOMPETENCJE

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość języka arabskiego;
 • Znajomość religijnych i kulturowych aspektów islamu klasycznego
  i współczesnego oraz filozofii muzułmańskiej;
 • Znajomość historii cywilizacji arabsko-muzułmańskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe
  i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka arabskiego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie doświadczenia zawodowego.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Specjalista - Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW”

Praca w Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to możliwość wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa, terroryzmu, a przede wszystkim realizacja pasji w służbie interesowi RP. To także pełnienie misji ważnej i niosącej za sobą obowiązek w czasach, w których bezpieczeństwo stało się odpowiedzialnością nas wszystkich.

Od momentu utworzenia CPT ABW jego działalność rozwija się dzięki ekspertom, funkcjonariuszom ABW i pracownikom cywilnym, którzy wzbogacają instytucję swoimi kompetencjami. W ciągu najbliższych miesięcy Centrum powita nowych współpracowników, którzy będą prowadzić działania z obszaru prewencji terroryzmu, kształtując tym samym kulturę bezpieczeństwa Polski.

Jeśli chcesz stać się częścią tego przedsięwzięcia – aplikuj!

Opcje strony

do góry