Nawigacja

Oferty

SPECJALISTA DS. AZJI CENTRALNEJ I POŁUDNIOWEJ

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ

Praca związana z komplementarnym udziałem w spotkaniach, warsztatach i seminariach międzynarodowych oraz krajowych organizowanych dla funkcjonariuszy i pracowników.

ZAKRES ZADAŃ

CPT ABW poszukuje osób posiadających doświadczenie w zakresie:

 • Monitoringu mediów z krajów Azji Centralnej i Południowej pod kątem zagrożeń o charakterze terrorystycznym;
 • Prowadzenia szkoleń, kursów, konferencji i seminariów mających za zadanie poszerzenie wiedzy na temat zagadnień kulturowo-religijnych w regionie Azji Centralnej i Południowej oraz płynących z niego zagrożeń.

KOMPETENCJE

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość języka/dialektów regionu indyjskiego (języki indoeuropejskie);
 • Znajomość religijnych i kulturowych aspektów islamu klasycznego
  i współczesnego oraz filozofii muzułmańskiej;
 • Znajomość geostrategicznych, politycznych, społecznych i gospodarczych problemów Azji Centralnej i Południowej, w szczególności Indii i Pakistanu;
 • Znajomość tematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście konfliktu kaszmirskiego;
 • Znajomość tematyki wpływów kultury muzułmańskiej w obrębie Azji Południowej;
 • Znajomość specyfiki i relacji państw muzułmańskich regionu z państwami zachodnimi;
 • Znajomość relacji państw Azji Centralnej oraz Azji Południowej;
 • Zainteresowanie zagadnieniami dot. konsekwencji rozwoju Indii dla porządku globalnego, a także polską i unijną polityką współpracy w tym zakresie.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe
  i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka/dialektów regionu indyjskiego (języki indoeuropejskie);
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie doświadczenia zawodowego.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Specjalista - Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW”

Praca w Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to możliwość wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa, terroryzmu, a przede wszystkim realizacja pasji w służbie interesowi RP. To także pełnienie misji ważnej i niosącej za sobą obowiązek w czasach, w których bezpieczeństwo stało się odpowiedzialnością nas wszystkich.

Od momentu utworzenia CPT ABW jego działalność rozwija się dzięki ekspertom, funkcjonariuszom ABW i pracownikom cywilnym, którzy wzbogacają instytucję swoimi kompetencjami. W ciągu najbliższych miesięcy Centrum powita nowych współpracowników, którzy będą prowadzić działania z obszaru prewencji terroryzmu, kształtując tym samym kulturę bezpieczeństwa Polski.

Jeśli chcesz stać się częścią tego przedsięwzięcia – aplikuj!

Opcje strony

do góry