Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/materialy/1839,Tresci-o-charakterze-terrorystycznym-w-Internecie.html
2023-04-02, 13:59

Treści o charakterze terrorystycznym w Internecie

Terroryzm poza aktem przemocy jest również formą przekazania wiadomości lub manifestu. Terroryści i organizacje terrorystyczne wykorzystują Internet i media społecznościowe do promocji swoich działań na szeroką skalę. Nawet nieświadome udostępnianie i powielanie treści o charakterze terrorystycznym przez internautów leży w interesie terrorystów.

Sprawcom zamachów zależy na wzbudzeniu strachu, demonstracji siły, promocji swoich przekonań oraz pozyskaniu zwolenników. Rolą instytucji państwowych oraz obywateli, jest rozpoznawanie i przeciwdziałanie propagandzie terrorystycznej zarówno przed, w trakcie, jak i po wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Niektórzy terroryści zamieszczają w Internecie manifesty czy materiały filmowe. Wywołują one duże zainteresowanie i często są rozpowszechniane dalej przez internautów, co powoduje, że docierają do milionów odbiorców na całym świecie. Niezwykle ważne jest więc szybkie usuwanie lub zgłaszanie tego rodzaju treści.

Relacja z zamachu terrorystycznego w Christchurch, którą nagrał sprawca, została udostępniona przez internautów kilka milionów razy!

Materiały medialne i informacyjne dotyczące terroryzmu i zamachów terrorystycznych również nie powinny być powielane i rozpowszechniane w Internecie. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW rekomenduje, aby nie eksponować danych osobowych sprawców, gdyż bardzo często rozgłos medialny jest jednym z ich głównych celów.

Nieodpowiedzialne powielanie treści o charakterze terrorystycznym może przyczynić się do podejmowania prób naśladowani a poczynań terrorystów przez osoby podatne na radykalizację lub niestabilne psychicznie.

Rola komunikacji strategicznej w prewencji terrorystycznej

Komunikacja strategiczna to sposób przekazywania informacji w celu osiągnięcia wcześniej założonego rezultatu. Z zasad komunikacji strategicznej korzystają nie tylko instytucje państwowe i podmioty medialne, lecz także terroryści i organizacje terrorystyczne.

Niezwykle istotne jest prowadzenie odpowiedniej komunikacji przez instytucje państwowe i media zarówno przed, w trakcie i po wystąpieniu zdarzeń o charakterze terrorystycznym. W tym zakresie niezbędna jest konsolidacja wszystkich podmiotów odpowiedzialnych i zaangażowanych w prowadzenie polityki medialnej.

Bez odpowiedniej współpracy w tym zakresie nie będzie możliwe m.in. stosowanie skutecznej kontrnarracji w odpowiedzi na treści propagandowe o charakterze terrorystycznym, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Wyzwanie stanowić może również szybkie i rzetelne informowanie i ostrzeganie w przypadku wystąpienia zdarzeń terrorystycznych.

Rozgłos napędza terroryzm.
Powstrzymaj. Nie promuj!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym dotyczącym reagowania na treści terrorystyczne w Internecie, przygotowanym przez CPT ABW: https://www.youtube.com/watch?v=fun_sRDxduQ

Film stanowi fragment szkolenia e-learningowego z zakresu prewencji terrorystycznej, które CPT ABW prowadzi za pośrednictwem uruchomionego w maju b.r. portalu e-learningowego (www.learning.tpcoe.gov.pl) dla służb i instytucji państwowych.

Opcje strony