Nawigacja

Kariera

Pracownik naukowy

Pracownicy naukowi

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ

Praca związana jest z udziałem w spotkaniach międzynarodowych i krajowych, udziałem w pracach grup roboczych i eksperckich.

ZAKRES ZADAŃ

CPT ABW poszukuje osób posiadających znajomość zagadnień z zakresu współczesnego terroryzmu, które gotowe są podjąć się:

 • opracowywania materiałów analitycznych, wypracowywanie wniosków i rekomendacji
  z zakresu bieżącej identyfikacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym;
 • organizacji i prowadzenia profilaktyki terrorystycznej we współpracy z podmiotami zajmującymi się tą tematyką;
 • bieżącego monitorowania informacji otrzymywanych od polskich instytucji
  i służb współpracujących z ABW oraz partnerów zagranicznych;
 • merytorycznego przygotowywania spotkań, seminariów i warsztatów dla funkcjonariuszy
  i pracowników.

KOMPETENCJE

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze problematyki współczesnego terroryzmu;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.

POSZUKIWANE UMIEJĘTNOŚCI

 • Umiejętność myślenia analitycznego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność;
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się, współpracy, organizacji pracy i orientacji
  na osiąganie celów, rzetelność oraz dążenie do doskonalenia zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia w obszarze problematyki współczesnego terroryzmu (tj. świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów).

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Rekrutacja do Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW”.

 

 

Nowe oferty:

SPECJALISTA DS. AZJI CENTRALNEJ
I POŁUDNIOWEJ
SPECJALISTA DS. BLISKIEGO WSCHODU
I REGIONU MAGHREBU (Islamoznawca/Arabista)

Praca w Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to możliwość wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa, terroryzmu, a przede wszystkim realizacja pasji w służbie interesowi RP. To także pełnienie misji ważnej i niosącej za sobą obowiązek w czasach, w których bezpieczeństwo stało się odpowiedzialnością nas wszystkich.

Od momentu utworzenia CPT ABW jego działalność rozwija się dzięki ekspertom, funkcjonariuszom ABW i pracownikom cywilnym, którzy wzbogacają instytucję swoimi kompetencjami. W ciągu najbliższych miesięcy Centrum powita nowych współpracowników, którzy będą prowadzić działania z obszaru prewencji terroryzmu, kształtując tym samym kulturę bezpieczeństwa Polski.

 

 

 

Opcje strony

do góry