Nawigacja

Kariera

Funkcjonariusze

Kogo szukamy?

 • Posiadających wiedzę na temat polityki bezpieczeństwa RP
 • Interesujących się zjawiskiem prewencji terrorystycznej
 • Gotowych podjąć służbę w formacji mundurowej

Pożądane umiejętności i kompetencje

 • Wykształcenie wyższe bądź w trakcie studiów
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Wysokie kompetencje komunikacyjne
 • Sumienność i dyskrecja
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie bądź innego języka nowożytnego

Zakres zadań

 • Opracowywanie materiałów analitycznych, wypracowywanie wniosków
  i rekomendacji
 • Koordynowanie i realizacja zadań w ramach projektów
 • Tworzenie oraz wygłaszanie prezentacji podczas wystąpień publicznych
 • Współorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniach krajowych i międzynarodowych
 • Budowanie programów szkoleniowych we współpracy z ekspertami

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) - zawierające dane kontaktowe
  i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • Kopie dokumentów potwierdzające znajomość języka obcego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie doświadczenia zawodowego

Co oferuje Centrum Prewencji Terrorystycznej?

 • Służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach Centrum Prewencji Terrorystycznej
 • Ciągły rozwój kompetencji poprzez ciekawą i niebanalną pracę
 • Wpływ na kształtowanie systemu bezpieczeństwa Polski i Europy
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole
 • Możliwość uczestniczenia w ekskluzywnych spotkaniach w kraju i za granicą
 • Możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w Polsce i na świecie z zakresu profilaktyki i prewencji terrorystycznej

Informacja: Szeroki zakres wykonywanych zadań, zróżnicowanie stanowisk pracy oraz system motywacyjny stwarza dobre warunki dla rozwoju zawodowego
i osobowościowego pracowników.

Nasze zadania realizujemy wykorzystując potencjał pracowników, dlatego śmiało inwestujemy w podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy oferując im system szkoleń specjalistycznych, merytorycznych i językowych. Ponadto służba w ABW wiąże się z przywilejami wynikającymi z przepisów prawa i pragmatyki służbowej:

 • 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku;
 • urlop wypoczynkowy dodatkowy wynikający ze stażu pracy;
 • udogodnienia dla osób uczących się - możliwość korzystania z urlopu szkolnego od 14 do 21 dni;
 • specjalistyczny program ochrony zdrowia;
 • system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • możliwość korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych;
 • szczególny system emerytalny;
 • stała forma zatrudnienia.

Miejsce składania dokumentów

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Rekrutacja do Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW”

Lub za pośrednictwem formularza na stronie ABW

Opcje strony

do góry