Nawigacja

Kariera

Pracownicy cywilni

Kogo szukamy?

 • Posiadających wiedzę na temat polityki bezpieczeństwa RP
 • Interesujących się zjawiskiem prewencji terrorystycznej
 • Gotowych podjąć pracę w charakterze pracownika cywilnego ABW

Pożądane umiejętności i kompetencje

 • Wykształcenie wyższe bądź w trakcie studiów
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Wysokie kompetencje komunikacyjne
 • Sumienność i dyskrecja
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie bądź innego języka nowożytnego
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszach zewnętrznych

Zakres zadań

 • Koordynowanie i realizacja zadań w ramach projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
 • Współorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniach krajowych
  i międzynarodowych
 • Organizacja i obsługa szkoleń
 • Tworzenie prezentacji
 • Poszerzanie własnej wiedzy w zakresie profilaktyki i prewencji terrorystycznej

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) - zawierające dane kontaktowe
  i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • Kopie dokumentów potwierdzające znajomość języka obcego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego
  w zakresie doświadczenia zawodowego

Miejsce składania dokumentów

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Rekrutacja do Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW”

Lub za pośrednictwem formularza na stronie ABW.

 

 

Opcje strony

do góry