Nawigacja

Kariera

Trener

Trenerzy

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ

Praca związana z prowadzeniem spotkań, warsztatów i seminariów międzynarodowych oraz krajowych dla funkcjonariuszy i pracowników.

ZAKRES ZADAŃ

CPT ABW poszukuje osób posiadających doświadczenie, które są gotowe podjąć się:

 • przygotowywania programów oraz szkoleń z zakresu profilaktyki terrorystycznej
  w obszarach:
  • rozpowszechniania wiedzy na temat współczesnego terroryzmu;
  • opracowywania charakterystyki zagrożeń terrorystycznych, metod wczesnego wykrywania symptomów zagrożeń o charakterze terrorystycznym;
  • prawnych możliwości podejmowania działań, analizowania treści informacyjnych dotyczących terroryzmu;
  • monitorowania zagrożeń o charakterze terrorystycznym w środkach masowego przekazu.
 • przygotowywania i opracowywania dla poszczególnych grup zawodowych poradników
  z zakresu profilaktyki terrorystycznej;
 • przygotowywania materiałów promujących zasady reagowania na incydenty o charakterze terrorystycznym;
 • prowadzenia szkoleń, kursów, konferencji i seminariów z zakresu profilaktyki terrorystycznej.

KOMPETENCJE

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • Powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki współczesnego terroryzmu;
 • Doświadczenie zawodowe w działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

POSZUKIWANE UMIEJĘTNOŚCI

 • Umiejętność myślenia analitycznego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność;
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się, współpracy, organizacji pracy i orientacji
  na osiąganie celów, rzetelność oraz dążenie do doskonalenia zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Rekrutacja do Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW”

Nowe oferty:

SPECJALISTA DS. AZJI CENTRALNEJ
I POŁUDNIOWEJ
SPECJALISTA DS. BLISKIEGO WSCHODU
I REGIONU MAGHREBU (Islamoznawca/Arabista)

Praca w Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to możliwość wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa, terroryzmu, a przede wszystkim realizacja pasji w służbie interesowi RP. To także pełnienie misji ważnej i niosącej za sobą obowiązek w czasach, w których bezpieczeństwo stało się odpowiedzialnością nas wszystkich.

Od momentu utworzenia CPT ABW jego działalność rozwija się dzięki ekspertom, funkcjonariuszom ABW i pracownikom cywilnym, którzy wzbogacają instytucję swoimi kompetencjami. W ciągu najbliższych miesięcy Centrum powita nowych współpracowników, którzy będą prowadzić działania z obszaru prewencji terroryzmu, kształtując tym samym kulturę bezpieczeństwa Polski.

 

 

 

Opcje strony

do góry