Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/aktualnosci/2055,Ochrona-miejsc-kultu-religijnego.html
2022-06-26, 11:12

Ochrona miejsc kultu religijnego

Podczas, gdy na całym świecie dochodzi do ataków na świątynie niezależnie od wyznania, ochrona miejsc kultu religijnego stanowi priorytet dla służb bezpieczeństwa.

Specyfika miejsc kultu religijnego, a konkretnie ich otwartość czyni je idealnym celem potencjalnego ataku uderzającego zarówno w wiernych, ich przekonania, jak i godność. Istotne jest opracowanie jednego tożsamego systemu bezpieczeństwa, który mógłby być modelem wykorzystywanym w tego typu instytucjach. Ze względu na różnorodność wspólnot i różne podejście do ich ochrony nie jest to łatwym zadaniem – każdą świątynię cechuje odmienny kontekst historyczny, indywidualny układ architektoniczny oraz położenie.

Delegaci CPT ABW wzięli udział w warsztatach roboczych w ramach projektu UE ProSPeReS, podczas których odbyli wizytę studyjną w Synagodze reformowanej należącej do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz Synagodze Nożyków w Warszawie. Na miejscu uczestnicy zostali zapoznani z charakterystyką zagrożeń miejsca kultu religijnego oraz z jego systemem zabezpieczeń.

Spotkanie miało posłużyć poznaniu przygotowywanych narzędzi służących do oceny podatności miejsc kultu religijnego na zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz  nawiązaniu kontaktów interpersonalnych pomiędzy praktykami zawodowo zajmującymi się ochroną miejsc publicznych.

Opcje strony