Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/aktualnosci/1555,Rada-UE-wyznaczyla-kierunki-zwalczania-radykalizacji-w-wiezieniach.html
2020-12-02, 16:51

Rada UE wyznaczyła kierunki zwalczania radykalizacji w więzieniach

W dniu 6 czerwca 2019 roku Rada UE przyjęła konkluzje określające kluczowe kierunki zwalczania radykalizacji w więzieniach w państwach członkowskich UE

Ich sformułowanie jest rezultatem zagrożeń związanych ze spodziewanym wyjściem na wolność znacznej liczby osób skazanych za działalność terrorystyczną oraz więźniów zradykalizowanych w zakładach karnych. Jest to zbiór dobrych praktyk w postępowaniu z radykalizacją w więzieniach, a także zespół rekomendowanych instrumentów pracy oraz działań pomagających pracownikom penitencjarnym i kuratorskim w konstruktywnej współpracy z podatnymi na radykalne ideologie więźniami.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

 

 

Opcje strony