Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

CPT ABW przeprowadziło w dniu 13 maja 2024 r. szkolenie dla pracowników Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Podczas szkolenia zaprezentowano zagadnienia związane z profilaktyką antyterrorystyczną tj. rekomendowanymi sposobami zachowania w ramach Kampanii 4U!, które znajdują zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Wydarzenie było pierwszą tego rodzaju inicjatywą edukacyjną w ramach działań CPT ABW, które sprzyjają przeciwdziałaniu zagrożeniom dla bezpieczeństwa gospodarki wodnej  w kontekście terrorystycznym.

Opcje strony

do góry