Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT dla firmy Partyzanci Lubelszczyzny

W dniu 29 lutego br. CPT zorganizowało szkolenie antyterrorystyczne dla członków podmiotu Partyzanci Lubelszczyzny, specjalizującego się w popularyzacji i przeprowadzaniu zajęć na temat  sztuki przetrwania oraz survivalu.

CPT zwraca uwagę podczas szkoleń, iż w dobie prowadzonych działań wojennych oraz nasilających się zagrożeń hybrydowych może dojść do sytuacji kryzysowej, której efektem będzie zakłócenie infrastruktury krytycznej, a - w perspektywie - odcięcie dużych skupisk ludzkich od podstawowych dóbr i usług, w tym dostawy wody, gazu oraz energii elektrycznej. Na znaczeniu zyskują wówczas umiejętności z zakresu przetrwania i zaspokajania elementarnych potrzeb bytowych w okolicznościach podprogowych związanych m.in. z konfliktem zbrojnym, klęską żywiołową lub kryzysem wynikającym z aktów sabotażu ze strony wrogich służb specjalnych i organizacji ekstremistycznych. W modelu reagowania kryzysowego przyjmuje się, iż konieczność funkcjonowania w sytuacjach ekstremalnych oraz znalezienia schronienia w warunkach polowych  o ograniczonych możliwościach aprowizacyjnych może  być także następstwem zdarzenia terrorystycznego.

Szkolenie CPT ABW dla firmy Partyzanci Lubelszczyzny jest efektem kompleksowego podejścia do zagrożeń, które po urzeczywistnieniu się niejednokrotnie wymagają podjęcia pierwszych działań związanych z ograniczeniem ich niekorzystnego wpływu na ludzi i środowisko, gdzie liczą się przede wszystkim kluczowe umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego i survivalu.

Opcje strony

do góry