Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie

W dniu 23 maja 2023 r. Ekspert CPT ABW przeprowadził szkolenie dla kierowników Placówek Terenowych Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie.

Podczas szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej OR KRUS w Częstochowie omówiono rekomendowane sposoby zachowania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym ataku masowego zabójcy, czy niebezpieczeństwa wykorzystania przez sprawców ładunków wybuchowych, jak również zagadnień związanych z niebezpieczną przesyłką.

Szkolenie przeprowadzono w ramach propagowania przez ekspertów CPT kampanii społecznej 4U! i było kolejnym z serii szkoleń na rzecz podnoszenia świadomości antyterrorystycznej wśród pracowników Oddziałów KRUS

Opcje strony

do góry