Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla pracowników Narodowego Banku Polskiego

W dniu 02 lutego bieżącego roku CPT ABW rozpoczęło cykl szkoleń z zakresu budowania polityki bezpieczeństwa informacji w kontekście profilaktyki antyterrorystycznej, dedykowanych personelowi NBP.

Spotkanie poświęcono zagadnieniom związanym z budowaniem polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście aktualnych wektorów zagrożeń, w tym zagrożeń terrorystycznych. W trakcie spotkania omówiono m.in. kwestie związane z podatnością osób i obiektów na nieuprawnioną ingerencję. Ponadto poruszono kwestie związane z zadaniami lidera ds. bezpieczeństwa w organizacji oraz relacji występujących pomiędzy pionem bezpieczeństwa i pracownikami. Skupiono się także na kwestiach związanych z procesem analizowania ryzyka oraz omówiono narzędzia oddziaływania wykorzystywane do bezprawnego zbierania informacji.

Opcje strony

do góry