Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla GUS

W dniu 26.01.2023 r. przedstawiciele CPT ABW przeprowadzili szkolenie dla kadry zarządzającej Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu prewencji terrorystycznej, cyberbezpieczeństwa oraz prania pieniędzy w kontekście finansowania terroryzmu.

Szkolenie poświęcone było omówieniu m.in. rekomendowanego sposobu zachowania tzw. procedury 4U! w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym ataku masowego zabójcy. Podczas wydarzenia poruszano także kwestie związane z wykorzystaniem ładunków wybuchowych w aktach przemocy, a także zalecany tryb postępowania w następstwie otrzymania niebezpiecznej przesyłki.

Druga część wydarzenia dotyczyła cyberbezpieczeństwa i obejmowała zagadnienia związane z incydentami teleinformatycznymi, ich klasyfikacją oraz metodami zapobiegania.

Ostatnia część szkolenia była poświęcona systemowi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce. W tym zakresie omówiono wytyczne dla instytucji obowiązanych oraz przedstawiono analizę przypadku. Zaprezentowano także fazy prania pieniędzy oraz omówiono rozpoznane metody, które w tym celu są eksploatowane przez grupy przestępcze na terenie UE.

Opcje strony

do góry