Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/2057,Udzial-CPT-ABW-w-szkoleniu-dla-PKP-SKM-w-Trojmiescie.html
2022-06-26, 10:28

Udział CPT ABW w szkoleniu dla PKP SKM w Trójmieście

W dniach 6-7 czerwca 2022 r. przedstawiciel CPT ABW wygłosił dla kadry kierowniczej PKP SKM prezentację na temat: Prewencji terrorystycznej jako elementu ochrony zasobów informacyjnych.

Uczestnictwo Centrum było częścią organizowanego przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. szkolenia dla personelu zarządzającego spółki i odbyło się w ramach współpracy z Akademią Marynarki Wojennej oraz Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Spółka organizuje coroczne spotkania podnoszące wiedzę i świadomość swojej kadry w istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa zakresie.

W prezentacji CPT poruszono kwestie dot. propagandy ze strony podmiotów państwowych i pozapaństwowych oraz zalecanych mechanizmów ochrony państwa przed wrogimi praktykami informacyjnymi.

Opcje strony