Nawigacja

Wydarzenia

Seminarium eksperckie - Centra Leczenia i Terapii Uzależnień

W dniu 01.04.2022 odbyło się seminarium eksperckie zorganizowane przez Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz CPT ABW.

Celem wydarzenia kierowanego przede wszystkim dla kadry zarządczej kluczowych instytucji leczenia i terapii uzależnień w Polsce było zachęcenie słuchaczy do skorzystania z oferty szkoleń stacjonarnych i e-learningowych oferowanych przez CPT ABW oraz wygłoszenie przez ekspertów Centrum prezentacji dotyczących radykalizacji postaw oraz procedur właściwego reagowania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Podczas pierwszego panelu funkcjonariusze CPT ABW wygłosili prezentację dotyczącą wpływu uzależnień (od alkoholu i narkotyków) na proces radykalizacji prowadzącej do terroryzmu. Wskazali na istotną rolę zażywania środków odurzających, które często pojawiają się w życiorysach sprawców zamachów terrorystycznych. Podkreślili jak istotną rolę mogą pełnić ośrodki leczenia i terapii uzależnień w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania radykalizacji oraz zachęcili słuchaczy do pogłębiania swojej wiedzy w tym zakresie m.in. poprzez korzystanie z kursów dostępnych na portalu e-learningowym CPT ABW.

W dalszej kolejności ekspert CPT ABW omówił procedury reagowania na wypadek wystąpienia ataku tzw. masowego zabójcy. Zwrócił uwagę na potrzebę posiadania wiedzy zarówno w zakresie zapobiegania terroryzmowi i radykalizacji, jak również umiejętnego reagowania w sytuacji wystąpienia wybranych zagrożeń terrorystycznych.

Wydarzenie było kolejnym warsztatem organizowanym w ramach współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją opublikowaną przez Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr: https://www.facebook.com/csebuwr/posts/pfbid05piiYY1ML1CYdR1ZhxhzqHpR9McRkHM6xMaY3N7Gs2xcaUoXqhNv6rt3HDBJfKr7l?__cft__[0]=AZU7ZhCY1MM64NsWpq-fZxBXIu4cfFCsZVnzVk6sE_0S3YabWbanb7ZTPWBb5V3Uv4ihE1fTaOZ4hD4zfCUokMepL9bPR181pSzDeaxQZxgyITPqR2PeZ2cHBIw8Icwv91FwkqGbEKKu0ydxH3obpqy1eeLiO7oiCilO7eChEDOtkg&__tn__=%2CO%2CP-R 

Opcje strony

do góry