Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla Spółki Polska Grupa Energetyczna

W marcu 2022 r. CPT ABW przeprowadziło szkolenia z zakresu prewencji terrorystycznej dla pracowników PGE (Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) – największej grupy energetycznej w Polsce. Zakres zadań dedykowanych tej instytucji determinuje konieczność współdziałania jednostek organizacyjnych ABW i PGE plasując wymienioną instytucję w gronie strategicznych podmiotów na terytorium RP, z punktu widzenia przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym.

Podczas szkolenia poruszono kwestie bieżącego poziomu narażenia Polski na zagrożenia ekstremistyczno-terrorystyczne oraz zwrócono uwagę na stałe ryzyko związane z terroryzmem, jako zjawiskiem o charakterze globalnym. Omawiając rekomendowane zachowania podczas przebiegu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, podkreślono znaczenie zabezpieczenia antyterrorystycznego obiektów administracji publicznej. Podczas szkolenia zwrócono również uwagę na zagrożenia i zagadnienia wynikające z prób zdobywania wrażliwych informacji przez organizacje terrorystyczne oraz zapoznano uczestników z mechanizmami ich ochrony i zapobiegania ujawnianiu osobom niepożądanym.

Szkolenie dla pracowników PGE było kolejną inicjatywą CPT ABW na rzecz podnoszenia świadomości antyterrorystycznej przedstawicieli polskiej administracji publicznej, w szczególności wśród pracowników spółek Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Wobec wspólnoty celów i konieczności wzajemnego poszerzania wiedzy z przypisanych CPT ABW i PGE zakresów podmiotowych współpraca szkoleniowa pomiędzy instytucjami będzie kontynuowana.

Opcje strony

do góry