Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie antyterrorystyczne dla Państwowej Agencji Atomistyki

W ramach prowadzonej misji kształtowania świadomości antyterrorystycznej, w dniu 21 lutego 2022 r. CPT ABW przeprowadziło szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej dla kadry zarządzającej Państwowej Agencji Atomistyki.

Zorganizowane spotkanie poświęcone zostało omówieniu m.in. zasad właściwego reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, w tym atakowi masowego zabójcy, sytuacji zakładniczej jak również niebezpieczeństwa wykorzystania ładunków wybuchowych.

Podczas szkolenia zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z procesu radykalizacji postaw oraz prób zdobywania wrażliwych informacji przez organizacje terrorystyczne. Ponadto poruszono kwestię możliwych działań hybrydowych skierowanych przeciwko bezpieczeństwu RP.

Szkolenie jest elementem zainicjowanej przez CPT akcji edukacyjnej  na rzecz podnoszenia świadomości także wśród instytucji o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego RP.

Opcje strony

do góry