Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla ZTM

W ramach budowania silniejszej kultury bezpieczeństwa wśród operatorów transportu publicznego, CPT ABW przeprowadziło w dniu 21 stycznia 2022 r. szkolenie z profilaktyki antyterrorystycznej dla personelu kierowniczego Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Podczas wydarzenia przedstawiono bieżący poziom narażenia Polski na zagrożenia ekstremistyczno-terrorystyczne. Na tym tle wskazywano jednocześnie na nieprzerwane ryzyko związane z terroryzmem jako zjawiskiem o charakterze globalnym oraz potrzebę konsekwentnego ujednolicenia procedur z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Omawiając rekomendowane zachowania podczas przebiegu zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz kwestie postępowania sprawców wykorzystujących broń palną lub improwizowane ładunki wybuchowe, wskazano na doniosłość współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w dziedzinie skutecznego rozpoznawania i neutralizowania zagrożeń dla użytkowników transportu publicznego jako newralgicznej części krajowej infrastruktury krytycznej.

Ważnym elementem szkolenia były również zagadnienia dotyczące roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Opcje strony

do góry