Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/1940,Szkolenie-CPT-ABW-dla-UTK.html
2023-02-02, 10:06

Szkolenie CPT ABW dla UTK

W dniu 17.01.2022 r. funkcjonariusze CPT ABW przeprowadzili szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego.

Celem szkolenia było podniesienie świadomości antyterrorystycznej pracowników UTK oraz zaprezentowanie procedur właściwego reagowania w przypadku wystąpienia wybranych zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Podczas spotkania omówiono typologię zagrożeń terrorystycznych ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń dla kolei oraz omówiono najważniejsze kwestie związane z procesem radykalizacji postaw. Przedstawiono sposoby odpowiedniego zachowania w przypadku znalezienia niebezpiecznego przedmiotu, ataku tzw. masowego zabójcy oraz podczas sytuacji zakładniczej.

Opcje strony