Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/1882,4-lata-wspolpracy-szkoleniowej-pomiedzy-ABW-a-Akademia-Dyplomatyczna.html
2023-03-24, 15:55

4 lata współpracy szkoleniowej pomiędzy ABW a Akademią Dyplomatyczną

Niebawem upłyną 4 lata od rozpoczęcia współpracy szkoleniowej pomiędzy ABW a Akademią Dyplomatyczną w zakresie profilaktyki antyterrorystycznej

Podczas szkoleń antyterrorystycznych prowadzanych przez ekspertów CPT ABW osoby kierowane do polskich placówek dyplomatycznych poza granicami RP nabywają wiedzę na temat bieżących zagrożeń ekstremistyczno-terrorystycznych. Funkcjonariusze Centrum zwracają uwagę na niebezpieczeństwa związane z pobytem w regionach podwyższonego ryzyka terrorystycznego. Omawiają rekomendowane zachowania podczas przebiegu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, z uwzględnieniem elementów zachowań sprawców wykorzystujących broń palną, improwizowane ładunki wybuchowe oraz inne niebezpieczne przedmioty. Ważnym elementem szkolenia pozostają kwestie dot. sytuacji zakładniczej oraz interwencyjnych działań bojowych.

Opcje strony