Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/1866,Szkolenie-CPT-ABW-dla-Inspektoratu-Sluzby-Zagranicznej-MSZ.html
2023-04-02, 14:05

Szkolenie CPT ABW dla Inspektoratu Służby Zagranicznej MSZ

Funkcjonariusze CPT ABW rozpoczęli współpracę z Inspektoratem Służby Zagranicznej MSZ.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW rozpoczęło współpracę z Inspektoratem Służby Zagranicznej MSZ. W maju i czerwcu przeprowadzono dla pracowników Ministerstwa stacjonarne szkolenia antyterrorystyczne na temat najlepszych praktyk oraz rekomendowanych zachowań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Funkcjonariusze Centrum zapoznali słuchaczy z przeprowadzaną przez CPT ABW Kampanią społeczną 4U!. Omówili również kwestię prawidłowego postępowania w sytuacji zakładniczej i kontrterrorystycznej oraz w warunkach otrzymania tzw. niebezpiecznej przesyłki. Ważnym elementem szkolenia były zagadnienia związane z rolą informacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych i z tym związanej ewentualnej aktywności przedstawicieli organizacji terrorystycznych wobec obywateli RP przebywających poza granicami RP.

Opcje strony