Nawigacja

Wydarzenia

CPT ABW otwiera portal e-learningowy

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zaprasza na portal e-learningowy zawierający kurs z zakresu prewencji terrorystycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z portalem e-learningowym dostępnym pod adresem: https://learning.tpcoe.gov.pl/

 • Na portalu znajdują się filmy edukacyjne oraz kurs e-learningowy z zakresu prewencji terrorystycznej, przygotowane w oparciu o wiedzę ekspercką funkcjonariuszy CPT ABW oraz wymianę informacji z partnerskimi służbami specjalnymi.
 • Celem portalu i kursu jest podniesienie świadomości antyterrorystycznej funkcjonariuszy i urzędników administracji publicznej.
 • Dostęp do kursu możliwy jest po otrzymaniu loginu i hasła. CPT ABW przesyła dane logowania do urzędów i instytucji będących w grupie docelowej.
 • W skład grupy docelowej wchodzą: MSWiA, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Urząd Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Krajowa Administracja Skarbowa, Służba Ochrony Państwa, Instytut Pamięci Narodowej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Wojewódzki.

Jak uzyskać dostęp do kursu?

 • Osoby zatrudnione/pełniące służbę w instytucjach z grupy docelowej powinny zwrócić się do właściwej komórki do spraw kadrowych lub szkoleniowych w swoim miejscu zatrudnienia/pełnienia służby. W przypadku braku dostępnych loginów ww. komórka lub osoba, wyznaczona do kontaktów z CPT ABW w tym zakresie, wysyła informację o zapotrzebowaniu na daną ilość loginów.
 • Centrum nie przydziela dostępu do kursu w odpowiedzi na zapytania kierowane przez pojedyncze osoby drogą pisemną, telefoniczną lub mailową.
 • CPT ABW nie przydziela dostępu do kursu podmiotom pańswtowym i prywatnym nie będącym w grupie docelowej - chyba, że nawiązane zostanie formalne porozumienie w tej sprawie.

Kurs prewencji terrorystycznej

 • Kurs składa się z 5 modułów:
 1. Radykalizacja
 2. Rekomendowane zachowania w przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym
 3. Ratownictwo w warunkach zagrożenia
 4. Cyberbezpieczeństwo
 5. Komunikacja strategiczna, zabezpieczenie obiektów, alarmowanie i ewakuacja
 • W skład szkolenia wchodzi 7 filmów i 40 animacji.
 • Kurs zawiera elementy interaktywne.
 • Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym rozwiązaniu testu, Użytkownik otrzymuje Certyfikat - dostępny do pobrania w formacie PDF.

 

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opcje strony

do góry