Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenia administracji publicznej

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW w ramach projektu (POWR.04.03.00-IP.07-00-002/18) rozpoczęło cykl szkoleń z zakresu prewencji terrorystycznej dla funkcjonariuszy oraz urzędników administracji publicznej.

Cykl szkoleń rozpoczął się 9 marca 2020 r. dwoma, dwudniowymi spotkaniami: 9-10 oraz 11-12 marca 2020 r. (od 13 marca 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. szkolenia zostały zawieszone z powodu COVID-19).

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, szkoląc pracowników administracji publicznej, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Polsce”

Formularz dla uczestników szkoleń

Szanowni Państwo,

wytypowani uczestnicy szkoleń organizowanych przez CPT ABW są zobowiązani do przesłania wypełnionego formularza na adres mailowy: kontakt.cpt@abw.gov.pl

  • formularz należy wypełnić odręcznie
  • w formie zdjęcia lub skanu przesłać e-mailem najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem
  • wersję papierową formularza należy dostarczyć osobiście na szkolenie
  • przesłanie wypełnionego formularza wiąże się z akceptacją Regulaminu udziału w szkoleniu

Wszelkie pytania związane z formularzem i szkoleniem prosimy kierować na adres mailowy: kontakt.cpt@abw.gov.pl, lub telefonicznie: 22 58 59 475

Formularz można pobrać klikając w plik na dole strony.

 

Informacje o szkoleniach

  • Każde, dwudniowe szkolenie składa się w sumie z 16 godzin wykładów oraz zajęć praktycznych, podczas których omawiane są rekomendowane zachowania w trakcie wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, podstawy cyber-bezpieczeństwa, procedury przedmedyczne, identyfikatory radykalizacji oraz środki zabezpieczenia budynków administracji publicznej.
  • Program szkoleń CPT ABW został opracowany podczas wielu, krajowych spotkań eksperckich oraz wielostronnej współpracy z zagranicznymi służbami specjalnymi, która jest realizowana przez Centrum, w szczególności z Chorwacką Służbą Bezpieczeństwa (SOA).
  • Szkolenia odbywają się na terenie Warszawy. Uczestnikom spoza Warszawy przysługuje nocleg zapewniony przez Organizatora (CPT ABW).
  • Data i miejsce każdego szkolenia będzie przekazywana Uczestnikom w momencie zakwalifikowania po pozytywnym rozpatrzeniu formularza zgłoszeniowego.
  • Szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

Opcje strony

do góry