Nawigacja

Wydarzenia

XIV Spotkanie Krajowe - Warszawa

25 i 26 listopada 2019 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zorganizowało 14. dwudniowe spotkanie krajowe z przedstawicielami administracji publicznej

W wymienionym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Spotkanie miało na celu omówienie podatności ww. instytucji na zagrożenia o charakterze terrorystycznym oraz przedyskutowanie ewentualnych luk w systemie bezpieczeństwa i możliwych rozwiązań w tym zakresie.

Ponadto podczas spotkania przeprowadzono szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej, na którym zaprezentowano m.in.:

  • zagrożenia związane z działaniem uzbrojonego sprawcy;
  • charakterystykę i bezpośrednie skutki ataku terrorystycznego;
  • sposoby identyfikacji i postępowania w przypadku otrzymania niebezpiecznej przesyłki;
  • zasady zabezpieczenia przedmedycznego oraz ratownictwa w warunkach taktycznych;
  • ostrzeganie, alarmowanie i ewakuację oraz komunikację strategiczną w czasie i po zdarzeniach terrorystycznych.

Opcje strony

do góry