Nawigacja

Wydarzenia

X Spotkanie Krajowe - Warszawa

W dniach 8 – 9 kwietnia 2019 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zorganizowało 10. dwudniowe spotkanie krajowe z przedstawicielami administracji publicznej. W wyżej wymienionym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście ze Służby Więziennej oraz 10. urzędów wojewódzkich. Celem spotkania było omówienie i przedyskutowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Pierwszego dnia spotkania omówiono:

 • zagrożenia związanego z cyberbezpieczeństwem w administracji rządowej RP;
 • wykorzystanie cyberprzestrzeni, jako narzędzia do kreowania globalnej polityki;
 • rolę cyberprzestrzeni w organizowaniu przedsięwzięć dezinformacyjnych.

Drugiego dnia spotkania poddano pod dyskusję:

 • podstawy prawne regulujące kwestie cyberbezpieczeństwa;
 • cyberataki i ich formy.

Zaproszeni goście z:

 • Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Służby Więziennej.

Opcje strony

do góry