Nawigacja

Wydarzenia

VII Spotkanie krajowe - Warszawa

12 i 13 lutego 2019 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zorganizowało 7. dwudniowe spotkanie krajowe z przedstawicielami administracji publicznej

W wyżej wymienionym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Łódzkiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele chorwackiej służby partnerskiej SOA. Celem spotkania było przedyskutowanie problematyki ratownictwa i zabezpieczenia medycznego w warunkach zagrożenia terrorystycznego w obiektach administracji publicznej.

Pierwszego dnia spotkania omówiono:

 • charakterystykę i bezpośrednie skutki ataku terrorystycznego (w tym ataku nożownika lub aktywnego strzelca);
 • znaczenie procesu identyfikacji ww. ryzyka i determinacji działań preparacyjnych w obiektach administracji publicznej;
 • zasady zabezpieczenia przedmedycznego i medycznego oraz ratownictwa w warunkach taktycznych.

Drugiego dnia spotkania przeprowadzono zajęcia praktyczne, które dotyczyły:

 • zagrożeń związanych z działaniem uzbrojonego sprawcy (m.in. sposób działania, rodzaj używanej broni, proponowane sposoby reagowania);
 • sposobów opatrywania ran ciętych i postrzałowych w warunkach ograniczonej pomocy zewnętrznej;
 • zasad resuscytacji w warunkach awaryjnego zamknięcia.

Zaproszeni goście z:

 • chorwackiej służby partnerskiej SOA;
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
 • Służby Więziennej;
 • Straży Granicznej.

 

Opcje strony

do góry