Nawigacja

Wydarzenia

III Spotkanie krajowe w ramach RAN - Warszawa

W dniach 15 - 16 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się organizowane przez CPT ABW spotkanie z udziałem przedstawicieli Sieci Uświadamiania na temat Radykalizacji (ang. Radicalization Awareness Network, RAN), w którym uczestniczyli również przedstawiciele MSWiA oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Celem dwudniowych warsztatów, które prowadzili specjaliści z Norwegii, Słowacji, Holandii i Hiszpanii, było wypracowanie rekomendacji odnośnie do procedur wymiany informacji na temat sygnałów i przejawów radykalizacji oraz zachowań ekstremistycznych.

Opcje strony

Powiązane informacje

do góry