Nawigacja

Jesteś tutaj:

O nas

MISJA

„Kształtowanie kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej w społeczeństwie”

Wykorzystywanie przez organizacje ekstremistyczne wzmożonego ruchu nielegalnej migracji do transferu terrorystów na terytorium Europy, ujawniło lukę w architekturze bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Zamachy, które w ostatnich latach dotknęły Europę wskazują, że wyzwania związane z terroryzmem wymagają wyjścia poza dotychczasowe metody rozpoznawania i zwalczania tego zjawiska.

Terroryzm pozostaje obecnie jednym z najważniejszych globalnych wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć także Polska. Konieczność weryfikacji tradycyjnego podejścia do zagrożeń o charakterze terrorystycznym stała się impulsem do utworzenia CPT ABW, które jest inicjatywą wychodzącą im naprzeciw.

Praktyka potwierdza, że najbardziej skuteczną metodą przeciwdziałania zagrożeniom ekstremistyczno-terrorystycznym jest wczesne reagowanie na pierwsze symptomy radykalizacji w społeczeństwie. Powyższe może zapewnić jedynie odpowiednio zaprojektowany i sprawnie funkcjonujący system środków prewencyjnego oddziaływania na jednostki oraz grupy ludności, które są podatne na ekstremistyczne ideologie.

„Kształtowanie kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej w społeczeństwie”

Centrum specjalizuje się w szeroko pojętej profilaktyce terrorystycznej, której kluczowym elementem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości zapobiegania niekorzystnym – z punktu widzenia bezpieczeństwa – zdarzeniom. W tym zakresie CPT ABW organizuje odpowiednio dostosowane szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych, a także organów administracji publicznej oraz innych podmiotów.

W swojej działalności Centrum zmierza do stworzenia ośrodka skupiającego dostępną wiedzę i doświadczenie służb specjalnych, instytucji publicznych, a także dorobek uczelni i instytucji naukowych.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW jest inicjatywą wspieraną przez partnerów strategicznych w obszarze prewencji terroryzmu oraz pozostałych zagrożeń asymetrycznych. Podjęcie skutecznych działań na szczeblu międzynarodowym i krajowym nie powinno jednak ograniczać się wyłącznie do działalności służb specjalnych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Dlatego CPT ABW dąży do stworzenia szerszego mechanizmu prewencji opartego o współdziałanie wszystkich podmiotów administracji publicznej oraz obywateli w procesie kształtowania kultury bezpieczeństwa w Polsce.

Powołanie Centrum jest przy tym bezprecedensową inicjatywą o charakterze międzynarodowym, odzwierciedlającym potrzeby i strategiczne kierunki działania Polski oraz innych państw Europy Środkowowschodniej. Uruchomienie i rozwój Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW stanowi w powyższym kontekście istotny krok na rzecz instytucjonalizacji i ugruntowania współpracy krajów wchodzących w skład Inicjatywy Trójmorza.

Opcje strony

do góry