Nawigacja

Świat

Ottawa (Kanada)

W dniach 07 - 11 października 2019 roku w Ottawie (Kanada) Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wraz z chorwacką służbą specjalną SOA zorganizowało konsultacje z Kanadyjskim Zintegrowanym Centrum Oceny Terroryzmu (ITAC) oraz Kanadyjską Służbą CSIS.

W czasie spotkania omówiono rolę ww. służb w systemie bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem działań prewencyjnych oraz antyterrorystycznych. Scharakteryzowano również działania podejmowane w celu przeciwdziałania procesowi radykalizacji, jak również przedyskutowano terminologię używaną do określenia postaw skrajnych.

Partnerzy CPT ABW zaprezentowali system wymiany i koordynacji informacji o zagrożeniach terrorystycznych jak również pokazali system oceny ryzyka stosowany w ich kraju.

Podczas spotkania odbyły się również rozmowy na szczeblu szefowskim z udziałem dyrektorów służb.

Opcje strony

do góry