Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://tpcoe.gov.pl/cpt/materialy/1816,Broszura-Prewencji-Terrorystycznej.html
2021-10-27, 11:32

Broszura Prewencji Terrorystycznej

Zapraszamy do zapoznania się z Broszurą Prewencji Terrorystycznej, którą można pobrać w formacie PDF.

Broszura jest zbiorem wybranych zaleceń i algorytmów zachowań w sytuacjach o charakterze terrorystycznym. Stanowi podsumowanie najlepszych praktyk rekomendowanych przez CPT ABW.

Opcje strony