Nawigacja

Materiały

Wywiad z byłym Dyrektorem CPT ABW - "Kierunek - prewencja terrorystyczna w społeczeństwie"

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z dr Anną Kańciak-Kulińską – Dyrektorem CPT ABW, który został opublikowany w magazynie Centrum Projektów Europejskich „w Centrum”.

Wywiad został przeprowadzony w związku z uczestnictwem ABW w projekcie PO WER „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego”, dla którego Insytucją Pośredniczącą jest Centrum Projektów Europejskich. Kwota dofinansowania projektu to ponad 6,5 mln zł.

Poniżej znajduje się fragment rozmowy:

Jest Pani Dyrektorem Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW (CPT ABW) od jego powstania, czyli od 2 lat. Proszę wyjaśnić, czym jest to Centrum i dlaczego ono powstało?

Zadaniem Centrum jest podniesienie świadomości obywateli RP w obszarze prewencji terrorystycznej, co w praktyce oznacza szkolenia, warsztaty, konferencje, konsultacje z przedstawicielami administracji publicznej, sektora prywatnego, podmiotów naukowych oraz partnerów zagranicznych. Jesteśmy również aktywni w pracach gremiów międzynarodowych, m.in. Unii Europejskiej i ONZ, a także utrzymujemy bieżące kontakty z innymi służbami oraz centrami antyterrorystycznymi w Europie i na świecie.

Dlaczego zdecydowali się Państwo na finansowanie części swojej działalności z Funduszy Europejskich?

Możliwość skorzystania z Funduszy Europejskich w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pozwoliła na niezwykle sprawne i skuteczne rozszerzenie działalności edukacyjnej, która stanowi kluczowy element naszej pracy. Warto zaznaczyć że po raz pierwszy polska służba specjalna realizuje projekt finansowany ze środków przeznaczonych na edukację. Nasze wspólne bezpieczeństwo zależy w dużej mierze właśnie od poziomu wiedzy i świadomości całego społeczeństwa.

Dalszą część wywiadu można przeczytać na 28-29 stronie magazynu W Centrum”, zapraszamy do pełnej lektury.

Opcje strony

do góry