Nawigacja

Kariera

Użytkownicy

Osoby zainteresowane

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW specjalizuje się w szeroko pojętej profilaktyce terrorystycznej, której kluczowym elementem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości zapobiegania zdarzeniom godzącym w bezpieczeństwo RP.

Centrum realizuje swoje główne zadanie poprzez skupienie wiedzy i doświadczeń służb specjalnych, instytucji publicznych, a także dorobku uczelni i instytucji naukowych w celu kształtowania kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej w społeczeństwie.

W związku z powyższym Centrum organizuje szkolenia z zakresu prewencji terrorystycznej, prowadzi wsparcie analityczne i eksperckie, kreuje strategie informacyjną jak również - co zostało zaznaczone powyżej - współpracuje z partnerami z kraju i za granicą.

Kogo szukamy?

 • Osób dobrze orientujących się w sprawach międzynarodowych
 • Zainteresowanych polityką bezpieczeństwa RP
 • Interesujących się zjawiskiem terroryzmu
 • Szanujących Nasze państwo i jego system prawny
 • Kreatywnych, o otwartym umyśle
 • Gotowych podjąć służbę w formacji mundurowej i poddać się dyscyplinie służbowej

Pożądane umiejętności i kompetencje

 • Wykształcenie wyższe bądź w trakcie studiów
 • Lekkie pióro
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Wysokie kompetencje komunikacyjne
 • Sumienność i dyskrecja
 • Mile widziana biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie bądź innego języka nowożytnego

Zakres zadań

 • Opracowywanie materiałów analitycznych, wypracowywanie wniosków
  i rekomendacji
 • Koordynowanie i realizacja zadań w ramach projektów
 • Tworzenie oraz wygłaszanie prezentacji podczas wystąpień publicznych
 • Współorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniach krajowych i międzynarodowych
 • Budowanie programów szkoleniowych we współpracy z ekspertami
 • Poszerzanie własnej wiedzy w zakresie profilaktyki i prewencji terrorystycznej

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) - zawierające dane kontaktowe
  i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • Kopie dokumentów potwierdzające znajomość języka angielskiego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego

Co oferuje Centrum Prewencji Terrorystycznej?

 • Służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach Centrum Prewencji Terrorystycznej
 • Ciągły rozwój kompetencji poprzez ciekawą i niebanalną pracę
 • Wpływ na kształtowanie systemu bezpieczeństwa Polski i Europy
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole
 • Możliwość uczestniczenia w ekskluzywnych spotkaniach w kraju i za granicą
 • Możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w Polsce i na świecie z zakresu profilaktyki i prewencji terrorystycznej
 • Przywileje wynikające ze służby w ABW (https://www.abw.gov.pl/pl/sluzba-w-abw/korzysci/1140,Korzysci.html)

Informacja: Szeroki zakres wykonywanych zadań, zróżnicowanie stanowisk pracy oraz system motywacyjny stwarza dobre warunki dla rozwoju zawodowego i osobowościowego pracowników. Przyjęty przez Nas program okresowego opiniowania i oceniania pracowników sprawia, że zaangażowanie, kompetencje i proponowane przez funkcjonariuszy rozwiązania nie mogą pozostać niezauważone, czy pominięte.

Nasze zadania realizujemy wykorzystując potencjał pracowników, dlatego śmiało inwestujemy w podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy oferując im bogaty system szkoleń specjalistycznych, merytorycznych i językowych.Ponadto służba w ABW wiąże się z przywilejami wynikającymi z przepisów prawa i pragmatyki służbowej:

 • 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku;
 • urlop wypoczynkowy dodatkowy wynikający ze stażu pracy;
 • udogodnienia dla osób uczących się - możliwość korzystania z urlopu szkolnego od 14 do 21 dni;
 • partycypacja w kosztach czesnego na studiach, jeśli tematyka studiów może być wykorzystana przez funkcjonariusza w służbie;
 • specjalistyczny program ochrony zdrowia;
 • system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • możliwość korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych;
 • szczególny system emerytalny;
 • stała forma zatrudnienia.

Nowe oferty:

SPECJALISTA DS. AZJI CENTRALNEJ
I POŁUDNIOWEJ
SPECJALISTA DS. BLISKIEGO WSCHODU
I REGIONU MAGHREBU (Islamoznawca/Arabista)

Praca w Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to możliwość wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa, terroryzmu, a przede wszystkim realizacja pasji w służbie interesowi RP. To także pełnienie misji ważnej i niosącej za sobą obowiązek w czasach, w których bezpieczeństwo stało się odpowiedzialnością nas wszystkich.

Od momentu utworzenia CPT ABW jego działalność rozwija się dzięki ekspertom, funkcjonariuszom ABW i pracownikom cywilnym, którzy wzbogacają instytucję swoimi kompetencjami. W ciągu najbliższych miesięcy Centrum powita nowych współpracowników, którzy będą prowadzić działania z obszaru prewencji terroryzmu, kształtując tym samym kulturę bezpieczeństwa Polski.

 

 

 

Opcje strony

do góry