Nawigacja

Aktualności

Nowe ‎szkolenie e-learningowe na temat ofiar terroryzmu

Agencja UE ds. Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa przygotowała nowe szkolenie, którego głównym celem jest pomoc funkcjonariuszom organów ścigania w odpowiednim postępowaniu z ofiarami terroryzmu.

Kompleksowe cyfrowe szkolenia, obejmują aktualne tematy, które wpisują się w obecne potrzeby szkoleniowe funkcjonariuszy organów ścigania. Grupą docelową szkoleń są funkcjonariusze organów ścigania zajmujący się zwalczaniem terroryzmu oraz psychologowie policyjni. Użytkownicy dzięki prezentowanym w interesujący sposób zagadnieniom, przenoszą zdobytą wiedzę i umiejętności do swojej codziennej praktyki.

Bez wątpienia atak terrorystyczny może mieć znaczący wpływ psychologiczny na ofiary ataków terrorystycznych, którymi zazwyczaj są cywile, ale mogą to być również ratownicy wykonujący swoje obowiązki na miejscu ataku. Powrót do zdrowia ofiar jest silnie uzależniony od reakcji na atak ze strony rządów, organizacji (takich jak służby ratunkowe) i osób prywatnych (w tym funkcjonariuszy organów ścigania), a także od późniejszego wsparcia ofiar.

Szkolenie składa się z krótkiego wprowadzenia oraz pięciu rozdziałów tematycznych:

  • Różne cechy ataków terrorystycznych i różne wymagane reakcje
  • Psychologiczne i psychospołeczne skutki terroryzmu
  • Ofiary pierwotne i wtórne oraz wiktymizacja pierwotna i wtórna
  • Potrzeby i prawa ofiar terroryzmu
  • Rola i zadania funkcjonariuszy organów ścigania w odniesieniu do ofiar ataku terrorystycznego

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW również zwraca szczególną uwagę na to, aby w ramach neutralizacji skutków incydentu o charakterze terrorystycznym, skupić się na świadczeniu wsparcia dla ofiar zdarzenia, gdyż sposób traktowania ma znaczący wpływ na ich zdolność do poradzenia sobie ze swoimi przeżyciami.

Opcje strony

do góry