Nawigacja

Aktualności

ONZ zapowiada nowy globalny program zapobiegania i zwalczania terroryzmu

Zagrożenia i trendy terrorystyczne wciąż podlegają ewolucji. Dlatego, aby wyprzedzić trendy, wykorzystać możliwości i być bardziej skutecznym, Wydział Zapobiegania Terroryzmowi ONZ - UNODC opracował nowy  Globalny Program Zapobiegania i Zwalczania Terroryzmu (2022-2027). 

Nowy program stawia ludzi na pierwszym miejscu zgodnie z głównym nurtem praw człowieka. Będzie m.in. oparty na perspektywach i wkładzie społeczeństwa obywatelskiego przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic płci i wieku oraz praw i potrzeb ofiary terroryzmu. Program odpowiada wytycznym UNDOC na lata 2021-2025 oraz 7. Przeglądowi Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu ONZ.

Aby zapoznać z nowym Globalnym Programem, Wydział Zapobiegania Terroryzmowi UNODC (UNODC/TPB) przeprowadził wirtualny panel w trakcie 31. sesji Komisji ds. Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości ONZ w sprawach karnych, który odbyły się w dniu 17 maja 2022 r.

Nowy Globalny Program zapobiegania i zwalczania terroryzmu powstał w wyniku konsultacji z ponad 70 państwami członkowskimi i szerokim gronem interesariuszy, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, think tankami, instytucjami akademickimi i organizacjami sektora prywatnego. Ukierunkowany jest na wsparcie państw członkowskich ONZ
w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu poprzez integracyjne strategie, polityki i praktyki.

Jego oficjalne uruchomienie planowane jest na połowę 2022 r.

https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/latest-news/2022_unodc-organizes-a-virtual-high-level-panel_-preview-of-unodcs-global-programme-on-preventing-and-countering-terrorism.htm

Opcje strony

do góry